Súkromná Základná Umelecká Škola Harmonia, Kudlovská 11 Humenné

Novinky

Aktualizácia edupage stránky

Pozdravujeme! vzhľadom na súčasnú situáciu, prechádza aj naša SZUŠ na dištančné vzdelávanie. Všetky zmeny s vami budú konzultovať naši pedagógovia. Veľmi nás mrzí vzniknutá situácia, no dúfame, že všetko zvládneme v plnom zdraví. Taktiež informujeme, že v týchto dňoch...

Darovanie 2% z dane

Aj tohto roku môžete pomôcť formou vašich 2% z dane! O postupe ako na to, všetky tlačivá a termíny nájdete na Našej stránke v hlavnom menu sekcia 2%                                            Viac informácií Vám poskytnú aj zamestnanci Našej školy, tak neváhajte!...

Kultúrno-spoločenský večer

Vážení rodičia, milí priatelia našej školy! Dňa 25. januára 2019 od 17:00 hod sa v Penzióne Aston uskutoční kultúrno-spoločenské podujatie Druhý štedrý večer, ktoré Naša škola organizuje v spolupráci s Gréckokatolíckou a Pravoslávnou cirkvou v Humennom, Miestnym...

pozvánka na ZRPŠ

Pozvánka Vážení rodičia, dovoľujem si Vás pozvať na ZRPŠ dňa 16.11.2018 o 16:30 hod. v priestoroch školskej jedálne ZŠ Kudlovská.                                                                                    doc. Vladimír Marušin, ArtD.                           ...

Hudobný Odbor

Hudba je od nepamäti spätá so životom človeka. Je pre človeka ďalším celosvetovým dorozumievacím jazykom a teda veľmi vzácnym darom. Je veľmi vhodné, ak sa rozvíjaniu tohto daru začneme venovať ešte v detskom veku. Nástrojové zameranie našej školy je veľmi pestré a rôznorodé, a tak sa u nás môžete stretnúť s výukou hry na strunové nástroje (husle,  kontrabas, gitara, cimbal), na dychové nástroje (zobcová flauta,  klarinet, saxofón),  na klávesové nástroje (akordeón, klavír, keyboard), a v neposlednej rade s vyukou spevu. Naším najdôležitejším cieľom pedagogického procesu je to, aby sa naši žiaci dokázali uplatniť v praxi. Časom ich zapájame do orchestrov, speváckych skupín Bosoročky a Bosorčatá, či ľudovej hudby FS Chemlon a  Chemloňáčik

Tanečný Odbor

Tanec sú opakované rytmické pohyby, konané jednou alebo viacerými osobami za sprievodu hudby, prípadne i spevu – toľko defínicia tanca.

Tancom môžeme vyjadriť všetky ľudské pocity, nálady, myšlienky. Tancom vieme vyjadriť aj to, čo slovami nie. Tanečný odbor vedú – profesionálny choreograf a vysokoškolský pedagóg s dlhoročnými skúsenosťami v profesionálnych súboroch doc. Vladimír Marušin, ArtD., dlhoročná sólistka a tanečná pedagogička PUĽS-u Prešov, FS Šarišan a FS Chemlon pani Anna Marušinová a túto skúsenú dvojicu dopĺňa svojou šikovnosťou Bc. Michal Gnip, dlhoročný sólista FS Chemlon so skúsenosťami profesionálneho tanečníka v PUĽSe Prešov.   

DFS Chemloňačík

Vznikol v roku 1981 pri ZK ROH Chemlon Humenné. Jeho prvou vedúcou bola Mária Škrlíková. Kolektív pôsobil do zániku klubu podniku Chemlon v roku 1996.

V roku 2001 došlo k obnoveniu detského súboru pri Vihorlatskom osvetovom stredisku v Humennom. Úlohou detského súboru je kreatívne vypĺňať voľný čas detí z Humenného a širokého okolia, uchovávať ľudové tradície regiónu horného Zemplína a zároveň pripravovať deti pre budúcu prácu v rámci Folklórneho súboru Chemlon. Súbor tvorí cca 150 detí vo veku 5 až 12 rokov.  Od roku 2016 je DFS Chemloňáčik súčasťou našej školy.

Počas svojej krátkej existencie sa DFS Chemloňáčik zúčastnil na mnohých súťažiach a vystúpeniach na renomovaných festivaloch a kultúrnych podujatiach doma i zahraničí : Macedónsko/ Skopje – 2005/, Poľsko/ Przemysl, Dydne – 2005, Trojtzycze – 2006, 2007, Przemyśl 2009, 2010, 2011, 2012/, Turecko/ Izmír – 2006/, Francúzsko/Espelette – 2007, Lannemezan. Briatexte, Toulousse, Paríž – 2008/, Maďarsko/ Mateszalka – 2007, Budapešť – 2009/, Česko/Loučná nad Desnou – 2007,2017, Veľké Karlovice – 2009, Němčice nad Hanou 2010/,  Srbsko/ Ruský Kerestur -2008, Pancevo-2010/, Chorvátsko/ Rijeka – 2008/, Ukrajina /Kijev – 2012/, Bulharsko / Aheloy, Burgas, Nesebar – 2011, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017/ 

Vyučujúci

Mgr. Vitalina Hotra

Husle, detský husľový orchester

Miroslav Dzijak, DiS.art

Kontrabas, gitara, keyboard

Anna Marušinová

Tanečný pedagóg

Andriy Holubnychyy

cimbal

Bc. Daniela Kerekaničová

Zborový spev

doc. Vladimír Marušin, ArtD.

Tanečný pedagóg
Riaditeľ SZUŠ Harmónia, Kudlovská Humenné

Jozef Bobrík, DiS.art

Klarinet, zobcová flauta, saxofón

Bc. Michal Gnip

Tanečný pedagóg
Poverený zastupovaním riaditeľa SZUŠ Harmónia, Kudlovská Humenné

Daniela Čabaková

Klavír, hudobná náuka

PaedDr. Miroslav Kerekanič, DiS.art

Akordeón, korepetícia
Zriaďovateľ školy

Mgr. Lenka Magurová, DiS.art

Spev, Zborový spev,       hudobná náuka

Anežka Džurbalová, DiS.art

akordeón, zobcová flauta, keyboard

Dokumenty

Prihláška

Prihláška na štúdium na SZUŠ Harmonia

GDPR

Spracovanie údajov podľa zakonu o ochrane osobných údajov

Školné

Školné 2019-2020

Čestné vyhlásenie

Čestné 2019

Školský poriadok

Školský poriadok pre žiakov

Kontakt

 • Riaditeľ školy
 • doc. Vladimír Marušin, ArtD.
 • +421 905739702
 • Zástupca riaditeľa
 • Bc. Michal Gnip
 • +421 915415887

 • Zriaďovateľ SZUŠ
 • PaedDr. Miroslav Kerekanič
 • +421 915704567

 • Meno školy
 • súkromná základná umelecká škola Harmónia,
 • Kudlovská 11, 066 01 Humenné

Foto-Albumy

Neboli nájdené žiadne výsledky

Požadovaná stránka nebola nájdená. Skúste spresniť vaše hľadanie, alebo použite navigáciu na vrchu stránky.