Pozvánka

Vážení rodičia, dovoľujem si Vás pozvať na ZRPŠ dňa 16.11.2018 o 16:30 hod. v priestoroch školskej jedálne ZŠ Kudlovská.

                                                                                   doc. Vladimír Marušin, ArtD.                                                                                                            riaditeľ SZUŠ