Vážení rodičia, milí priatelia našej školy!

Dňa 25. januára 2019 od 17:00 hod sa v Penzióne Aston uskutoční kultúrno-spoločenské podujatie Druhý štedrý večer, ktoré Naša škola organizuje v spolupráci s Gréckokatolíckou a Pravoslávnou cirkvou v Humennom, Miestnym odborom Rusínskej obrody v Humennom, Miestnym odborom Matice slovenskej v Humennom a Vihorlatským múzeom v Humennom.
Program je rozdelený do dvoch častí. V prvej duchovnej časti odznejú koledy a vinše v podaní speváckych skupín Hačure a Bosoročky, v druhej časti sa voľne presunieme do obdobia fašiangov a s pribudajúcim večerom sa rozprúdi voľná zábava a tá pravá ľudová veselica, počas ktorej sa odprezentuje Folklórny súbor Chemlon s časťou svojho programu. Do tanca bude hrať ľudová hudba folklórneho súboru Chemlon – Sokolej.

Vstupné na podujatie je 10€ pre dospelých a 7,50€ pre deti, v cene ktorého je kapustnica, hlavné jedlo, káva a aperitív. Počet miest je obmedzený, poprosím o nahlásenie počtu lístkov buď osobne v SZUŠ Kudlovská 11,                                    alebo emailom do 18. januára 2019.

Srdečne pozývame rodičov, ich príbuzných i priateľov.

S pozdravom,

Bc. Michal Gnip
Zástupca SZUŠ