Pozdravujeme!

vzhľadom na súčasnú situáciu, prechádza aj naša SZUŠ na dištančné vzdelávanie. Všetky zmeny s vami budú konzultovať naši pedagógovia. Veľmi nás mrzí vzniknutá situácia, no dúfame, že všetko zvládneme v plnom zdraví.

Taktiež informujeme, že v týchto dňoch budeme pracovať na aktualizovaní našej stránky na edupage, kde postupne doplníme všetky dokumenty a potrebné záležitosti. LINK na stránku: www.szuskudlovska.edupage.org

Na ešte jednoduchšie oznamy v rámci našej SZUŠ bude vytvorená aj stránka na sociálnej sieti Facebook.

želáme veľa síl do nasledujúcich dní!