Aktualizácia edupage stránky

Pozdravujeme! vzhľadom na súčasnú situáciu, prechádza aj naša SZUŠ na dištančné vzdelávanie. Všetky zmeny s vami budú konzultovať naši pedagógovia. Veľmi nás mrzí vzniknutá situácia, no dúfame, že všetko zvládneme v plnom zdraví. Taktiež informujeme, že v týchto dňoch...

Darovanie 2% z dane

Aj tohto roku môžete pomôcť formou vašich 2% z dane! O postupe ako na to, všetky tlačivá a termíny nájdete na Našej stránke v hlavnom menu sekcia 2%                                            Viac informácií Vám poskytnú aj zamestnanci Našej školy, tak neváhajte!...

Kultúrno-spoločenský večer

Vážení rodičia, milí priatelia našej školy! Dňa 25. januára 2019 od 17:00 hod sa v Penzióne Aston uskutoční kultúrno-spoločenské podujatie Druhý štedrý večer, ktoré Naša škola organizuje v spolupráci s Gréckokatolíckou a Pravoslávnou cirkvou v Humennom, Miestnym...

pozvánka na ZRPŠ

Pozvánka Vážení rodičia, dovoľujem si Vás pozvať na ZRPŠ dňa 16.11.2018 o 16:30 hod. v priestoroch školskej jedálne ZŠ Kudlovská.                                                                                    doc. Vladimír Marušin, ArtD.                           ...